Siirry sisältöön

Saavutettavat verkkosivut, osa 5: Hyvä yleiskieli ja selkokieli – copywriterin terveiset

Saavutettavat verkkosivut on viiden blogitekstin sarja, jossa käsittelemme saavutettavien sivujen vaatimuksia, suunnittelua ja toteuttamista. Lue kaikki blogitekstit täältä!


Hyvä yleiskieli ja selkokieli – copywriterin terveiset

Verkkosivujen teksteillä on iso rooli informaation välittämisessä ja yrityksen viestinnässä yleisesti. Saavutettavia sivuja rakennettaessa teksteihin onkin kiinnitettävä erityistä huomiota, niin tekstisisällöllisesti kuin sivujen rakenteellisesti. 

Saavutettavat sivut noudattavat WCAG-ohjeistuksen eri tasoja, joista löytyy myös useita teksteihin liittyviä kohtia. Tekstit tulee esimerkiksi huomioida sivuston rakenteessa siten, että tekstin kieli selviää sivun koodista ja kirjaisinkokoa tulee pystyä muuttamaan.  

Nämä edellä mainitut asiat ovat molemmat vähintään AA-tason vaatimuksia, joten ne pitäisi löytyä jokaiselta saavutettavalta sivustolta. Teksteihin liittyviin AAA-tason vaatimuksiin kuuluu erilaisten lisäselvennyksien ja mekanismien lisääminen sivuille. Lue lisää eri vaatimustasoista täältä. 

 

Yleiset muotoiluvinkit teksteille 

WCAG-vaatimusten lisäksi on joitain tekstiä selkeyttäviä muotoiluja, joita suositellaan käytettävän saavutettavilla sivustoilla. Teksti kannattaa esimerkiksi rivittää vasemmalle sekä turhia lihavointeja ja kursivointeja tulisi välttää. Pelkkien isojen kirjainten käyttöä ei suositella eikä liian pitkiä kappaleita kannata kirjoittaa. Tekstiä on siis hyvä pätkiä sopiviin kappaleisiin ja kuvilla on hyvä lisätä lukijalle “hengähdystaukoja”. 

 

Miten itse tekstistä saadaan saavutettavaa?

Tekstisisällön kannalta hyvä ja selkeä yleiskieli riittävät pitkälle saavutettavilla sivuilla. Asioiden ilmaisu suoraan ja lyhyillä virkkeillä kohentaa tekstin selkeyttä. Oikeinkirjoitus ja tekstinhuolto ovat tärkeässä asemassa – luonteva teksti ja virheetön kielioppi helpottavat ymmärtämistä. Saavutettavuutta edistää myös kielikuvien ja lainasanojen välttäminen. 

Joissakin tapauksissa myös selkokielen käyttö on tarpeen, esimerkiksi jos halutaan huomioida kaikki sivuston eri käyttäjäryhmät kattavasti. 

 

Mitä on selkokieli?

Selkokielinen teksti on rakenteeltaan ja ulkoasultaan yleiskieltä selkeämpää ja helpompaa tekstiä, jonka mahdollisimman suuri lukijakunta ymmärtää. Selkokieli sopii kaikille lukijoille, mutta erityisesti siitä on hyötyä ihmisille, joilla on esimerkiksi kehitysvamma, muistisairaus, oppimisen tai lukemisen vaikeuksia. Tämän lisäksi myös aloittelevat kielenoppijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, hyötyvät selkokielestä. 

Selkokielen tuottaminen 

Selkokielelle on olemassa mittari, jonka avulla pystytään tarkistamaan, onko teksti selkokieltä vai ei. Mittari varmistaa, että selkokielen kriteerit pysyvät kaikille teksteille samana. 

Miten sitten kirjoittaa selkokieltä? Selkokielen tuottamiseen puhumalla tai kirjoittamalla on olemassa erilaisia kursseja, joiden avulla voi oppia selkokielen käyttöä. Selkokieltä kirjoittaessa on tärkeää käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yleisesti käytettyjä sanoja. Myös tekstin aihe kannattaa rajata selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. 

Saavutettavan sivuston rakenteella voi myös edistää selkokielisyyttä. Kun teksti on jaoteltu ja aseteltu loogisesti sekä sivun yleisilme on selkeä, myös tekstit on helpompi ymmärtää. 

Selkotunnus kertoo selkokielenkäyttäjälle sopivasta tekstistä 

Selkokeskus tarkistaa sivustoja pyydettäessä ja myöntää selkokielisille sivuille selkotunnuksen. Tunnus kertoo tietyn sivun tai koko sivuston selkokielisyydestä, minkä ansiosta selkokieliset sivut on helppo löytää ja selkokielen taso on varmasti laadukasta. 

Selkotunnusta voi hakea koko sivustolle, yksittäiselle sivulle tai esimerkiksi sivuilla olevalle videolle. Jos tunnusta ei myönnetä, vastauksena voi saada muutamia kommentteja ja korjausehdotuksia tekstiin liittyen. Tällaisessa tilanteessa tunnus voidaan myöntää vasta, kun tekstiä on muokattu täyttämään selkokielen vaatimukset. 

 


Medialuotsin copywriterit auttavat saavutettavan sivuston tekstisisällön tuottamisessa kirjoittamalla sekä oikolukemalla ja huoltamalla tekstejä. Suunnittelemme yhdessä graafikon ja websuunnittelijan kanssa toimivan kokonaisuuden ja saavutettavuuskriteerit täyttävät kotisivut. 

Mikäli saavutettavien sivujen teko on yrityksessänne tai yhdistyksessänne ajankohtainen, ota yhteyttä ja pyydä tarjousta! 


LUE MYÖS:

Saavutettavat verkkosivut, osa 1: Miksi saavutettavuus on tärkeää?
Saavutettavat verkkosivut, osa 2: Saavutettavien verkkosivujen suunnittelu ja toteutus
Saavutettavat verkkosivut, osa 3: Mitä asiakkaan tulee ottaa huomioon saavutettavaa sivustoa suunniteltaessa?
Saavutettavat verkkosivut, osa 4: Kotisivujen saavutettavuus graafisen suunnittelun näkökulmasta