Siirry sisältöön

Natiivimainonnan edut kasvavat yhä

Tänä päivänä mediat ovat brändejä, joiden sisältö, tyyli, arvot, ilme ja mielikuvat houkuttelevat kukin omanlaisiaan lukijoita. Niiden voimaa, informaatiota, arvoja ja kohderyhmiä voidaan hyödyntää natiivimainonnassa. Natiivimainonta on mediasisällön näköistä journalistista mainontaa, jonka ei ole tarkoituskaan erottua kaupallisuudella tai ”call-to-actionilla”.

Median auktoriteetti hyötykäyttöön

Painettu sana on arvossaan, vaikka uutisiin varsinkin verkossa suhtaudutaan yhä kriittisemmin. Artikkelin muotoon ja sen ehdoilla kirjoitettu viestintä kuitenkin koetaan tutkimusten mukaan asialliseksi ja tärkeäksi informaatioksi. Kuluttajat kokevat sen pyyteettömänä palvelua, joka ei tyrkytä tai ehdota ensimmäisessä lauseessa myyntitapaamista. Verkossa eri medioissa julkaistu natiivisisältö toimii kuten hyvä journalistinen sisältö. Se herättää ajattelua, avaa uusia näkökulmia, antaa ideoita ja lisää lukijan kiinnostusta ja tiedontarvetta entisestään aiheeseen.

Lukijat kuuluvat kohderyhmään

Oli kohderyhmä mikä tahansa, lukijasi on mediaa ja sen natiivimainontaa selatessaan jo valmiiksi kiinnostunut tuotteestasi tai palvelustasi. Kun lukija on valmiiksi kiinnostunut aiheesta, hän on vastaanottavainen ja käyttää enemmän aikaa asiaan perehtymiseen. Natiivisisällön arvo nousee erityisesti monimutkaisten teknisten tuotteiden ja palveluiden kohdalla, sillä siinä pystytään toden teolla perehtymään tuotteiden ja palveluiden hyötyihin todella yksityiskohtaisesti. Se toimii positiivisena ärsykkeenä. Samalla se tarjoaa lukijalle tärkeää tietoa, auttaa päätöksenteossa, herättää keskustelua ja sitouttaa tuotteeseen tai palveluun.

Hakukoneet arvostavat natiivimainontaa

Huolellisesti toteutetun natiivimainonnan on todettu lisäävän tehokkaasti verkkosivujen kävijävirtaa sekä tunnettuutta. Näin se vaikuttaa positiivisesti myös siihen, kuinka korkealle sivusto sijoittuu hakukonetuloksissa. Natiivimainonnan suunnittelu ja sisällöntuotanto edellyttävät kampanjasuunnittelulta perehtymistä ajankohtaisiin aiheisiin, minkä lisäksi suunnittelussa tulee huomioida medioiden julkaisukalenterit, niiden aihealueet ja teemat. Samanaikaisesti muun mainonnan kanssa julkaistu natiivimainonta lisää toistoa ja kasvattaa sisällön tehoa entisestään.

Natiivimarkkinointi on palvelus brändille

Onnistunut natiivimarkkinointi on yksi tehokkaimmista työkaluista brändimielikuvan rakentamiseen. Natiivimarkkinoinnin keinot ovat sinänsä tavallista laajemmat, että niiden avulla brändiä voidaan tuoda esille poikkeuksellisissa yhteyksissä. Näin brändi pystytään natiivimainonnassa asettamaan erilaiseen valoon kuin perinteisemmillä markkinointitavoilla.

Natiivimainontaan suhtaudutaan positiivisesti ja se koetaan hyödylliseksi

Lukijoiden ja asiakkaiden suhtautuminen informatiiviseen natiivimainontaan poikkeaa muusta kaupallisesta mainonnasta. Natiivimainonnassa on tärkeää löytää sisältöön neutraali journalistinen lähestymistapa, joka ei ota liian voimakkaasti kantaa puolesta ja vastaan. Kuluttajaa ei pidä liiaksi ohjailla, vaan päätösten tekeminen jätetään kuluttajan omien arvostusten, näkemysten ja mielipiteiden varaan.